SZKOLENIA UAVO

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w porozumieniu z Centralnym Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej organizuje szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień specjalistycznych, w tym dla osób podlegających rekonwersji. Niżej wymienione kursy odbywają się w zakresach:

Kursy prowadzone są na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, przez doświadczonych instruktorów, w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Informacje: 665 400 614, email: bspszkolenie@witu.mil.pl

Strona Ośrodka Szkolenia Operatorów Bojowych Platform Bezzałogowych