Ośrodek Szkolenia Operatorów Bojowych Platform Bezzałogowych


Szkolenie teoretyczne i praktyczne UAVO - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. 2016 r. poz. 1630) do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora BSP i uprawnień do wykonywania lotów (VLOS) i poza zasięgiuem wzroku (BVLOS), szkolenia instruktorskie (INS). Kategorie statków powietrznych wielowirnikowiec (MR) i samolot (S), kategorie wagowe do 5 kg i do 25 kg.

Informacje na temat Szkoleń Operatorów Bojowych Platform Bezzałogowych: 665 400 614, email: [email protected]

Strona Ośrodka Szkolenia Operatorów Bojowych Platform Bezzałogowych BIELIK

***

Szkolenia do koncesji MSWiA ( POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA )

    Szkolenie wymagane Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.).
    Przygotowuje do uzyskania koncesji MSWiA oraz prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Termin najbliższego szkolenia: 07.12.2017


***

Szkolenia do pozwolenia wojewody ( POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA )

    Szkolenie wymagane Ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.)
Przygotowuje do uzyskania pozwolenia wojewody oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:
  • pokazów pirotechnicznych
  • wyburzeń
  • oczyszczania terenów
  • stosowania MW w procesach produkcyjnych
  • stosowania MW w badaniach
Termin najbliższego szkolenia: 12-13.12.2017

***

Szkolenie w oparciu o RIS

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jako instytucja wpisana pod numerem 2.14/00259/2017 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, oferuje szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych. Propozycja obejmuje szkolenia zamieszczone powyżej, a szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy właściwych ze względu na rejon zamieszkania.

***

Szkolenia komercyjne


Szkolenia dedykowane dla firm, instytucji i osób fizycznych lub organizowane na ich zamówienie.***

KONTAKT

Kierownik Wydziału Szkolenia
Kierownik Ośrodka Certyfikacji
  • tel.: 22 76 14 640
  • fax: 22 76 14 641
  • kom.: 609 494 521