Płk dr inż. Jacek Borkowski

Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

Pułkownik dr inż. Jacek Borkowski urodził się 27 czerwca 1975 r. w Skierniewicach.

Służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku, jako podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej.

Po ukończeniu studiów w 1999 roku, jako ppor. magister inżynier specjalista z dziedziny chemii materiałów wybuchowych i paliw rakietowych, odbył praktykę dowódczą na stanowisku dowódcy plutonu w Jednostce Wojskowej 4824.

W tym samym roku rozpoczął służbę w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, w Zakładzie Badań Środków Bojowych, na stanowisku asystenta w Pracowni Badań Materiałów Wybuchowych. W 2004 roku został kierownikiem tej pracowni, a od 2009 roku pełnił służbę w Instytucie jako kierownik Zakładu Badań Środków Bojowych.

W trakcie pracy w Instytucie ukończył w 2001 roku Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Technologii Materiałów Wybuchowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. W latach 2004 – 2009 odbył studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności mechanika wybuchu na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

W następstwie wygrania konkursu, z dniem 9 września 2013 r. został powołany przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Pułkownik Jacek Borkowski posiada bogate doświadczenie z dziedziny badań materiałów wybuchowych i paliw rakietowych. Jest specjalistą z zakresu oceny bezpieczeństwa rakiet eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP. Kieruje pracami naukowo – badawczymi z zakresu amunicji i materiałów wybuchowych, wybuchowego formowania pocisków, amunicji małowrażliwej oraz amunicji termobarycznej. Czynnie uczestniczy w konferencjach zagranicznych i krajowych z tematyki uzbrojeniowej i materiałów wybuchowych. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tych dziedzin. Posiada bogate doświadczenie z zakresu międzynarodowej współpracy naukowo – badawczej. Jest ekspertem w grupie roboczej Europejskiej Agencji Obrony z zakresu europejskiego rynku amunicji oraz przedstawicielem Polski w ENNSA - Europejskiej Sieci Narodowych Przedstawicieli z zakresu amunicji.