CENTRUM SZKOLENIA OPERATORÓW DRONÓW


O NAS

Jesteśmy największym w Polsce ośrodkiem szkolącym Operatorów Dronów, wpisanym na listę podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego (172RPS-03/2016). Bazując na doświadczeniu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz firmy Dron House S.A., z którymi prowadzimy ścisłą współpracę, opracowaliśmy zestaw autorskich, wysoce skutecznych programów szkolenia dla Operatorów. Nasze szkolenia prowadzone są przez wiodących ekspertów, w tym Instruktorów z dużym doświadczeniem i z uprawnieniami, potwierdzonymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Nasza kadra instruktorska może pochwalić się udziałem w przeszkoleniu około 25% operatorów UAV działających w Polsce, w tym również licznej grupy kursantów należących do różnych służb państwowych.

Oferta szkoleń prowadzonych w Centrum Szkolenia Operatorów Dronów (pdf)

Najbliższe szkolenie: BVLOS/VLOS   19 - 23.02.2018 r.

KONTAKT

Zadzwoń na numer 692 370 047

lub 665 400 614

lub napisz na adres [email protected]

Zapraszamy!


LOKALIZACJA

Centrum Szkolenia mieści się na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce pod Warszawą. Wszystkie zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne odbywają się na terenie Instytutu: w salach wykładowych oraz na terenie zamkniętego poligonu (wydzielona struktura przestrzeni powietrznej EPD 30). Baza lokalowa, zaplecze logistyczne, sprzętowe i osobowe pozwala nam prowadzić kursy również dla dużych grup, liczących do 40 osób jednocześnie. Dzięki dużemu obszarowi poligonu oraz wydzielonej przestrzeni powietrznej, będących w dyspozycji WITU, jesteśmy w stanie prowadzić szkolenia z lotów poza zasięgiem wzroku, na odległość do 10 km d operatora, zarówno w zakresie VLOS jak i BVLOS, zapewniając jednocześnie pełną dyskrecję i poufność, odnośnie typu prowadzonych ćwiczeń, użytych statków powietrznych oraz osób biorących udział w szkoleniu.
Kursanci, w zależności od potrzeb, mogą tam ćwiczyć loty pod kątem fotograficzno-filmowym, w tym trudne ujęcia, wymagające lotów w pobliżu przeszkód terenowych. Oprócz tego organizujemy ćwiczenia przydatne w późniejszych nalotach, związanych z przygotowaniem ortofotoproduktów, modelowaniem 3D i innymi usługami związanymi z szeroko pojętą geodezją.

NOWY ZAWÓD - NOWA PRACA

Operator Drona to osoba pilotująca Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony). Brzmi to skomplikowanie, w praktyce jednak tygodniowe szkolenie w Centrum Szkolenia pozwoli Ci opanować podstawy tego zawodu, potrzebne do rozpoczęcia pracy jako Operator. Nasze szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym, przeprowadzanym przez egzaminatora Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Operator Dronów to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów. Zajmuje się nie tylko fotografią z powietrza i nagrywaniem filmów, ale także wykorzystuje drony do monitoringu, tworzenia map, modeli 3D czy wykonywania pomiarów. Branże coraz szerzej korzystające z usług dronów:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • obliczanie powierzchni na potrzeby wyliczania podatku od nieruchomości
 • analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych wysypisk
 • wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów
 • inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej
FOTOGRAFIA
 • fotografowanie wydarzeń z powietrza
 • wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych
BEZPIECZEŃSTWO
 • monitorowanie tłumów (demonstracje, mecze, obszary turystyczne)
 • monitorowanie wybrzeża
 • poszukiwania oraz ratownictwo
GEODEZJA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA
 • tworzenie ortofotomap
 • pomiary obszarów
GÓRNICTWO
 • skanowanie otoczenia
 • monitorowanie i mapowanie szybów
 • ocena infrastruktury kopalni
 • monitorowanie hałd węgla pod kątem samozapłonu
INWESTYCJE I BUDOWNICTWO
 • wizualizacje – wizualizacje 3D, profile podłużne, przekroje poprzeczne
 • monitorowanie budynków
 • obliczanie objętości hałd i mas ziemnych
 • wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych
INFRASTRUKTURA
 • kontrola dróg i mostów
 • ocena natężenia ruchu drogowego
 • geodezja i fotogrametria
 • tworzenie ortofotomap
LEŚNICTWO
 • monitorowanie terenów leśnych
 • ocena ryzyka pożarów
 • inwentaryzacja dróg leśnych
 • inwentaryzacja roślinności
 • określenie stanu zdrowia roślinności (analiza kondycji zdrowotnej upraw leśnych)
 • wektoryzacja i obliczanie powierzchni działek
 • określanie wysokości drzewostanu
KOLEJ
 • monitorowanie trakcji
 • kontrola pojazdów kolejowych
 • nadzorowanie inwestycji
UBEZPIECZENIA
 • ocena szkód popowodziowych
 • ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych
 • ocena szkód powstałych w uprawach rolnych
ENERGETYKA
 • inspekcja turbin wiatrowych
 • monitoring linii energetycznych
 • inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych
 • wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)
 • wizualizacje terenowe 3D
ROLNICTWO
 • określenie stref zmiennego nawożenia
 • określenie stanu zdrowia roślin
 • określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej
 • inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 • wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych