Płk dr inż. Rafał Bazela

Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

Pułkownik dr inż. Rafał Bazela urodził się 13 maja 1974 roku w Płocku.
Służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa.

Po ukończeniu studiów w 1999 roku, jako ppor. magister inżynier o specjalności: elektromechanik, odbył praktykę na stanowisku dowódcy plutonu w Jednostce Wojskowej 2568. W tym samym roku rozpoczął służbę w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, w którym kolejno pełnił funkcje: Kierownika Pracowni Elektronicznych Systemów Uzbrojenia; Kierownika Zakładu Materiałów Wybuchowych; Szefa Pionu Badawczego. Jest doktorem nauk wojskowych o specjalności: dowodzenie.

Z dniem 12 grudnia 2017 r. został powołany przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Pułkownik dr inż. Rafał Bazela posiada bogate doświadczenie z dziedziny konstrukcji elementów amunicji, stanowisk badawczych, elementów uzbrojenia, konstrukcji nowych rodzajów uzbrojenia oraz modernizacji bazy badawczej sprzętu będącego w eksploatacji oraz mającego być wprowadzonym. Czynnie uczestniczy w konferencjach zagranicznych i krajowych z tematyki bezpieczeństwa środków bojowych i sprzętu uzbrojenia. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tych dziedzin.