Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa

XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa przeszła do historii. Odbyła się w dniach 17–20 września 2018 r. w Windsor Palace Hotel w Jachrance k. Warszawy. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości honorowy patronat nad jej przebiegiem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Odbywająca się cyklicznie konferencja zorganizowana została przez Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.


Podczas czterech dni obrad, dziesięciu sesji plenarnych wygłoszonych zostało w sumie 127 referatów, a wyniki swoich dokonań naukowych na plakatach informacyjnych zaprezentowało 64 zespołów badawczych. Tematyka wystąpień zgodnie z profilem konferencji skupiała się na prezentacji najnowszych rozwiązań w dziedzinie konstrukcji i technologii sprzętu uzbrojenia, amunicji i materiałów wybuchowych, balistyki, logistyki oraz ogólnie pojętej sfery bezpieczeństwa państwa. Swój aktualny, ale i historyczny dorobek zaprezentowały także firmy zbrojeniowe. W trakcie obrad oprócz głównego nurtu wystąpień był czas na zaprezentowanie historii 100-lecia polskiej służby uzbrojenia we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, a także wielu znaczących osiągnięć z tego okresu w zakresie rozwoju polskiej myśli technicznej broni strzeleckiej, artylerii i amunicji. W trakcie uroczystej gali w przedostatni dzień obrad tradycyjnie już uhonorowano autorów najlepszych wystąpień tej edycji konferencji. Nagrodę Grand Prix za najciekawszy referat w dziedzinie innowacyjnych technologii obronnych, ufundowaną przez prezesa PGZ S.A., przyznano w tym roku autorom referatu „Karabinek GROT – nowoczesna broń nowoczesnej armii”, reprezentującym Fabrykę Broni „Łucznik”- Radom i WAT. W konkursie o nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza – za najlepszą publikację konferencyjną z dziedziny techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa dla autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia wyróżniono P. Szmidt z Politechniki Świętokrzystkiej za referat „Sterowanie zestawem artyleryjsko-rakietowym w warunkach występowania zakłóceń za pomocą zmodyfikowanej metody opartej o dynamikę odwrotną”.


Tradycją jest już od kilku lat wręczanie nagrody redaktora naczelnego miesięcznika „Wojsko i Technika” za najlepszą prezentację podczas sesji plakatowej. Tym razem otrzymał ją zespół reprezentujący Akademię Marynarki Wojennej, PIT-RADWAR S.A., WAT i Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. za pracę „Wybrane wyniki badań kwalifikacyjnych okrętowego systemu uzbrojenia na ORP Kaszub”. Ten sam zespół został doceniony także przez prezesa BUOS przyznającego nagrodę za twórcze wykorzystanie wyników badań naukowych. Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie WITU I WAT przez prezesa Kapituły „Zło Dobrem Zwyciężaj” Ryszarda Walczaka Odznaką Niepodległości, które odebrali dyrektor WITU płk dr inż. Rafał Bazela i prorektor WAT ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek. W trakcie konferencji jej uczestnicy mogli zapoznć się z najnowszymi wyrobami wytwarzanymi przez Fabrykę Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o., PCO S.A., Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i EC Test System Sp. z o.o. Efektownie prezentował się także model korwety ORP Kaszub z docenionym podczas konferencji systemem przeciwlotniczym kalibru 35 mm.


Tegoroczna konferencja, w której wzięło udział 280 osób z kraju i zagranicy odbyła się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Honorowym partnerem strategicznym była Polska Grupa Zbrojeniowa S. A., zaś patronat medialny objęły redakcje miesięczników „Wojsko i Technika” i „Polski Zbrojnej” oraz pismo pracowników i studentów WAT „Głos Akademicki”.


Tekst: Robert Rochowicz
Zdjęcia: Grzegorz Chudek