Święto Wojska Polskiego w WITU

W dniu14 sierpnia br. w Wojskowym Instytucie Technicznego Uzbrojenia w Zielonce odbyły się uroczyste obchody z okazji święta Wojska Polskiego. Przybyłych do Instytutu gości oraz pracowników Instytutu serdecznie powitał Dyrektor WITU płk dr. inż. Rafał Bazela.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wieńców pod znajdującym się na terenie Instytutu pomniku pamiątkowym. W ten sposób oddano hołd i uznanie pracownikom, którzy poprzez swoją pracę, trud i poświęcenie tworzyli historię Instytutu. Kwiaty kolejno złożyli: delegacja WITU na czele z Dyrektorem, a także obecni na uroczystości przedstawiciele władz lokalnych z Zielonki i Wołomina. Następnie wszyscy zebrani goście wspólnie z zaproszonym Chórem im. Józefa Gromali z Zielonki odśpiewali hymn państwowy.

Uroczystość była także znakomitą okazją do wręczenia przez Dyrektora Instytutu żołnierzom i pracownikom Instytutu medali przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności kraju. Natomiast uhonorowani dyplomami zostali pracownicy, którzy w tym roku obchodzą jubileusze pracy zawodowej. Ponadto z okazji święta Wojska Polskiego Dyrektor płk dr inż. Rafał Bazela na wniosek Komisji Odznaki, nadał zasłużonym dla Instytutu pracownikom i żołnierzom zawodowym odznaki pamiątkowe WITU.

Uroczystość uświetnił znakomity koncert patriotyczny w wykonaniu chóru męskiego im. Józefa Gromali, który w tym roku świętował 70-lecie swojej działalności. Uczestnicy wysłuchali pieśni żołnierskich i patriotycznych z różnych okresów państwa Polskiego.