Ćwiczenia alarmu pożarowego w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia

W dniu 8 czerwca br. na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce odbyły się ćwiczenia alarmu pożarowego. Celem szkolenia było sprawdzenie znajomości zasad postępowania, poprawności działania procedur alarmowych i systemu powiadamiania w przypadku wystąpienia pożaru terenów leśnych.

Wśród nadzorujących ćwiczenia obecni byli przedstawiciele Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie i Wydziału Operacyjnego Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Zgodnie ze scenariuszem treningu, zaimprowizowano pożar lasu, w gaszeniu którego udział wzięli: poligonowa grupa przeciwpożarowa, pracownicy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, ratownik medyczny Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia i pracownicy ochrony. Ponadto do akcji gaśniczej zadysponowano jednostki ratowniczo-gaśnicze z Komendy Powiatowej w Wołominie, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ossowa, Wołomina, Klembowa, Radzymina, Zagościńca, Marek, Kobyłki i Zielonki oraz zastęp ratowniczy Nadleśnictwa Drewnica.

Szkolenie było doskonałą okazją do sprawdzenia poprawności działania systemów ratowniczych, wymiany doświadczeń pomiędzy ratownikami poszczególnych służb ratowniczych, w tym pracowników Instytutu, strażaków, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pracowników lasów państwowych.

Ćwiczenia pokazały, że system powiadamiania służb ratowniczych nie budzi zastrzeżeń, a wszyscy uczestnicy wykonywali swoje obowiązki podczas alarmu prawidłowo.