Święto 6 batalionu dowodzenia

W dniu 15 czerwca 2018 roku Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia uczestniczył w Święcie 6 batalionu dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski w Krakowie.

Obchody Święta były doskonałą okazją do spotkania mieszkańców Krakowa z żołnierzami, gdyż uroczystości i piknik połączone zostały z Dniem Otwartych Koszar.

Święto rozpoczęto od uroczystego apelu i wręczenia nominacji oficerskich.

Po oficjalnych uroczystościach, wszyscy zaproszeni goście oraz mieszkańcy Krakowa mieli możliwość uczestniczyć w pikniku wojskowym, gdzie mogli skosztować wojskowej grochówki oraz zobaczyć prezentacje wyszkolenia i uzbrojenia wykorzystywanego przez żołnierzy batalionu.

Wśród atrakcji znalazły się między innymi występy artystyczne zespołu z 6 Brygady Desantowo Szturmowej „Czasza”, walki bokserskie, pokaz Szkoły Szermierki Japońskiej TAKE - Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.

Na stoisku promocyjnym przygotowanym przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia zaprezentowano rodzinę głowic grupy GO-1 oraz platformę „DragonFly”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.