V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

SNAJPER 2018

DZIAŁANIA SPECJALNE W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

W dniach 15-18 maja 2018 r. w siedzibie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia odbyła się V Międzynarodowa Konferencja „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2018”.

Głównym celem Konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i rozwiązań technologicznych mających wpływ na prowadzenie współczesnych działań specjalnych. Ponadto również możliwość wymiany poglądów i doświadczeń na temat roli działań specjalnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego z uwzględnieniem aktualnej sytuacji międzynarodowej.