VI międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze narodowym i międzynarodowym"

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia był współorganizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze narodowym i międzynarodowym” w dniach 25-26 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronatem Konferencji było Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia reprezentował Dyrektor płk dr inż. Rafał Bazela powołany na członka Rady Naukowej Konferencji-p. Wystąpił on także jako Dyrektor Instytucji wspierającej finansowo i merytorycznie Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz inne podmioty naukowe, w tym siedem uczelni ze Słowacji, Czech i Węgier w organizacji w/w Konferencji.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości w osobach Rektorów, Dziekanów oraz Profesorów i ekspertów ośrodków naukowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, a także niemal 100 prelegentów, którzy wzięli czynny udział w sesji plenarnej i czterech sesjach panelowych poświęconych bezpieczeństwu państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań.