Zespół badawczy WITU doceniony w konkursie MON

6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie V Konkursu na Najlepszą Pracę Naukową i Wdrożenie z Obszaru Obronności. W gronie laureatów znaleźli się m.in. naukowcy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Zespół badawczy reprezentujący WITU w składzie: mjr mgr inż. Piotr RULIŃSKI (kierownik), ppłk dr inż. Zbigniew LEWANDOWSKI, dr inż. Paweł PODGÓRZAK, dr inż. Marcin NITA, mgr inż. Cezary KWIECIEŃ, tech. Tadeusz PIELACH, został doceniony w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych i otrzymał nagrodę II stopnia za pracę pt.: „Głowice bojowe do Bezzałogowych Statków Powietrznych”.

Konkurs zorganizowany został przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, zaś honorowym patronatem objął go Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W uroczystej gali uczestniczyli laureaci konkursu oraz znamienici goście, wśród których znaleźli się: przedstawiciel Prezydenta RP i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, przewodniczący kapituły konkursu prof. Wojciech Fałkowski oraz Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, a także przedstawiciele resortu obrony.Poprzez organizację tego konkursu, Ministerstwo Obrony Narodowej chce kontynuować dotychczasowe tradycje i wspierać badania naukowe oraz rozwój na rzecz obronności państwa, który ma przyczynić się do zwiększania potencjału technicznego naszego przemysłu i nauki. Suma nagród w konkursie wyniosła 200 tys. złotych.

Pełna lista laureatów konkursu znajduje się na stronie MON.