NAGRODY 2017

SESJA KONKURSOWA

Nagroda Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

dla młodych naukowców za najlepszy referat wygłoszony podczas konferencji

"Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia”

I miejsce

M. Pracht, W. Świderski (WITU)

Badania uszkodzeń kompozytów stosowanych w osobistych osłonach balistycznych metodą termografii w podczerwieni

II miejsce

T. Satławski, W. Furmanek (WAT)

Badanie możliwości zastosowania metody balistycznej do samowzmocnienia luf kalibru 35 mm

III miejsce

R. Bogusz, P. Magnuszewska, B. Florczak (IPO)

Badanie wpływu materiałów wybuchowych na wybrane właściwości

heterogenicznego stałego paliwa rakietowego o zmniejszonej zawartości HCl w produktach spalania

SESJE PLENARNE

Nagroda Prezesa BUOS Sp. z o.o.

za twórcze wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce;

W. Świderski, P. Hłosta (WITU), G. Polak, D. Tymiński (OPTIMUM)

Pasywna tarcza termiczna do prowadzenia szkoleń i strzelań w nocy

Nagroda Prezesa WB GROUP

za najbardziej innowacyjne podejście do technologii obronnych

J. Weiss (WITU), J. Grzybowski (PR)

Zintegrowany system monitorowania miejsca uderzenia balistycznych pocisków artyleryjskich oraz rakiet

Nagroda Prezesa Zakładów Mechanicznych TARNÓW S.A.

Cezary Pochrybniak, Andrzej Horodyński, Kamil Namyślak (NCBJ), Zbigniew Leciejewski, Jakub Michalski, Zbigniew Surma (WAT)

Koncepcja magnetohydrodynamicznego zapłonnika plazmowego do inicjowania zapłonu małowrażliwych materiałów wybuchowych.

SESJA PLAKATOWA

za najciekawszą prezentację podczas sesji plakatowej

Nagroda ufundowana przez grupę Defence24

P. Żochowski (WITU)

Metody modelowania numerycznego ładunków kumulacyjnych

Nagroda Redaktora Naczelnego Magazynu "Nowa Technika Wojskowa”

J. Kończak (WITPIS), K. Nosowski (IU)

Analiza niezawodności wybranych pojazdów bojowych wojska polskiego

Nagroda Redaktora Naczelnego Magazynu Wojsko i Technika

A. Kamieńska-Duda, P. Kasprzak, I. Mazur (WITU)

Właściwości balistyczne prochów nitrocelulozowych po przyspieszonym starzeniu

Nagroda redaktora naczelnego RAPORT-Wojsko Technika Obronność

R. Bazela, J. Borkowski, M. Nita, A. Orzechowski, D. Powała, P. Prasuła, R. Warchoł (WITU)

Wytwarzanie ładunków wybuchowych techniką druku przestrzennego