XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Uzbrojenie 2017

     W dniach 19-22.06.2017 r. w hotelu Warszawianka w Jachrance, odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Uzbrojenie 2017 nt. „Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia”, której otwarcia dokonali: dr hab. inż. Stanisław Kachel - dziekan Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT oraz płk dr inż. Jacek Borkowski - Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Patronat honorowy nad Konferencją objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pan Bartosz Kownacki, którego reprezentował Radca Generalny w Sekretariacie Sekretarza Stanu MON. Wśród honorowych gości Konferencji znaleźli się między innymi Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON - płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, Szef Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego – płk Robert Woźniak. W konferencji uczestniczyło blisko 230 uczestników, którzy wygłosili 70 referatów, na 9 sesjach plenarnych oraz zaprezentowali tematykę swych prac i badań na sesji plakatowej. Najlepsze referaty młodych naukowców, biorących udział w dedykowanej im sesji konkursowej, zostały uhonorowane przez Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Nagrody dla uczestników przyznały także firmy tj. BUOS Sp. z o.o., WB ELECTRONICS S.A., ZM TARNÓW S.A. oraz nasi patroni medialni: ALTAIR Sp. z o.o., DEFENCE 24 Sp. z o.o., MAGNUM X Sp. z o.o., ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH Sp. z o.o.