XXIV lecie powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

     W dniu 25 marca 2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość XXIV-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego (PLP), przewodniczył im koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka.

     Podczas spotkania m. in. odczytano laudacje i wręczono Honorowe Wyróżnienia V edycji Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Bene Meritus pro Industria Poloniae" (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu) dziewięciu laureatom, a wśród nich płk. dr. inż. Jackowi Borkowskiemu - Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, autorowi patentów oraz kierownikowi i autorowi licznych nagrodzonych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie uzbrojenia, w tym zamówionych przez polski przemysł zbrojeniowy.

     Instytut dysponuje zespołem akredytowanych laboratoriów badawczych bogato wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową, kierowanych przez wysoko kwalifikowanych specjalistów. Prowadzi szeroką współpracę z polskim przemysłem obronnym w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii.