III edycja gali konkursu Innowacje dla Sił Zbrojnych RP

     22 marca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym MON odbyła się III edycja gali konkursu Innowacje dla Sił Zbrojnych RP zorganizowana przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Celem konkursu była promocja nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych w dziedzinie obronności oraz aktywizowanie krajowych podmiotów naukowo-badawczych i przemysłowych. Szef I3TO płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn podkreślił, że konkurs ten jest istotny dla Sił Zbrojnych RP, ponieważ stanowi jeden z elementów procesu pozyskiwania informacji o nowych rozwiązaniach technologicznych i technicznych, które mogą być wykorzystane do spełnienia wymagań operacyjnych. Do konkursu mogły przystąpić podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Zakres konkursu dotyczył koncepcji, pomysłów, realizowanych projektów, na dowolnym etapie ich realizacji, wdrożeń i gotowych produktów oraz rozwiązań możliwych do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP. Kapituła konkursu ustanowiła trzy kategorie konkursowe: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; prototyp/wyrób gotowy. W każdej z nich kapituła przyznała nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia.