Sprzęt dla Wojsk OT

     Dostawy uzbrojonych bezzałogowców i sprzętu optoelektronicznego wzmocnią wojska operacyjne i obronę terytorialną. Pokazują też potencjał naszych konstruktorów i przemysłu – powiedział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, który uczestniczył w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w spotkaniu z dziennikarzami i użytkownikami serwisu Tweeter. Podczas przedsięwzięcia podpisane zostały trzy umowy dotyczące:

     W dokumentach, które sygnował dyrektor WITU, strony zobowiązały się do powołania zespołu specjalistów dla wypracowania strategicznych rozwiązań technicznych, wzajemnego prezentowania i propagowania swoich osiągnięć oraz intelektualnego i technicznego wspomagania w ustalonym obszarze współpracy.

     Tematyką spotkania na terenie WITU było tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, stąd także obecność przedstawicieli Dowództwa OT z gen. Bryg. Wiesławem Kukułą, kandydatów do służby w 3 Podkarpackiej Brygadzie OT, uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Warszawie, członków Stowarzyszenia FIA. Gościliśmy przy tej okazji także przedstawicieli kierownictwa MON, Dowódcę Operacyjnego RSZ gen. broni dr. Marka Tomaszyckiego, I zastępcę Dowódcy Generalnego RSZ gen. broni dr. Leszka Surawskiego, Dowódcę Garnizonu Warszawa gen. bryg. Roberta Głąba.

     Płk. Jacek Borkowski oraz mjr Tomasz Głogowski (zajmujący się w Instytucie projektowaniem laserowych symulatorów strzelania), zapoznali Ministra Antoniego Macierewicza, licealistów oraz kandydatów do służby w OT z funkcjonalnościami i technologiami zastosowanymi w systemie Śnieżnik. Natomiast ppłk dr inż. Zbigniew Lewandowski opowiedział im o potencjale bojowym kryjącym się w głowicach i nosicielu Dragon Fly. Spotkanie w Zielonce zwieńczył kilkuminutowy szturm żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca na symulowany konwój przeciwnika oraz atak Dragon Flya na samochód.

Zdjęcia: ppor. Robert Suchy (CO MON)