Sukces z wkładem WITU

     Minister obrony Antoni Macierewicz wziął udział w Hucie Stalowa Wola w odbiorze dla wojska 9 nowych samobieżnych armatohaubic Krab, przeznaczonych dla 11 Mazurskiego Pułku Artylerii. Przekazanie dział o kalibrze 155 mm, posadowionych na nowym gąsienicowym podwoziu produkcji koreańskiej, odbyło się 18 listopada - na pół roku przed terminem, ustalonym w umowie Inspektoratu Uzbrojenia z HSW S.A.

     W sukcesie huty udział mają pracownicy Ośrodka Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, ulokowanego w Stalowej Woli, którzy w ostatnich tygodniach intensywnie prowadzili badania zdawczo-odbiorcze haubic, sprawdzające zgodność ich wykonania z założeniami taktyczno-technicznymi określonymi przez gestora uzbrojenia oraz porozumieniami standaryzacyjnymi NATO (STANAG). Częścią badań były m.in. strzelania na poligonie ODB WITU. Sprawdzały one wytrzymałość na skutki strzelania i poprawność działania haubicy i jej poszczególnych podsystemów, w tym systemu kierowania ogniem, systemu nawigacji oraz radaru dopplerowskiego. Wkrótce – jak informuje mjr Janusz Weiss ze stalowowolskiego ośrodka – badany będzie dziesiąty nowy „Krab”.

     Podczas wizyty w HSW S.A. minister Macierewicz potwierdził, iż sfinalizowana dostawa 9 Krabów zapowiada rychłe podpisanie kontraktu IU z Polską Grupą Zbrojeniową (do której należy HSW S.A.) na wyprodukowanie i dostawę dla artylerzystów polskich Wojsk Lądowych kilku kolejnych dywizjonowych modułów ogniowych Regina, wartych około 4 miliardy złotych. W badaniach zdawczo-odbiorczych kilkudziesięciu następnych Krabów nadal będzie uczestniczył personel WITU ze stalowowolskiego ośrodka poligonowego.

     Specjaliści instytutu zbadają także 96 samobieżnych moździerzy Rak, produkowanych już w HSW S.A. dla Sił Zbrojnych RP na podstawie umowy zawartej 28 kwietnia 2016 r. Dostawy tej nowoczesnej broni do trzech brygad zmechanizowanych zaplanowano na lata 2017-2019.

Zdjęcia: ppor. Robert Suchy, CO MON