Święto Wojska Polskiego w WITU

16 sierpnia w Instytucie odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem pracowników WITU oraz gości zewnętrznych, w tym przedstawicieli Kościoła. Uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym trud pracowników, którzy poprzez poświęcenie i kreatywną działalność, tworzyli 90-letnią historię i tradycję Instytutu. Po zaśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali: płk dr inż. Jacek Borkowski (Dyrektor WITU), ks. płk Krzysztof Kacorzyk (Proboszcza Parafii Wojskowej w Rembertowie).

Tegoroczna uroczystość była okazją do wręczenia z rąk Dyrektora Instytutu odznaczeń państwowych oraz Odznak Pamiątkowych WITU. Z okazji 50-tej rocznicy otrzymania stopnia generalskiego oraz zakończenia pracy w WITU, Dyrektor Instytutu złożył generałowi dywizji prof. dr. hab. inż. Jerzemu Modrzewskiemu uroczyste życzenia oraz żołnierskie gratulacje i podziękowania za 77-letni okres działalności na rzecz umacniania bezpieczeństwa, wolności oraz potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z atrakcji obchodów był wykład pt. „Uzbrojenie wojska polskiego i armii czerwonej w wojnie 1920 r.”, który wygłosił redaktor naczelny miesięcznika Wojsko i Technika Andrzej Kiński.

Uroczystość zakończył występ artystów scen warszawskich pod przewodnictwem Aleksandry Okrasy. Zespół na bardzo wysokim poziomie zaprezentował polskie pieśni żołnierskie i patriotyczne z różnych okresów XX wieku. Jedną z wielu wyśmienitych odsłon zespołu było wykonanie legendarnej piosenki Jacka Kaczmarskiego p.t. „Mury”, w której przy zachowaniu oryginalnego przekazu i klimatu utworu, zmieniono rytmikę, uzyskując nową, interesującą aranżację.