SEMINARIUM POLSKO-UKRAIŃSKIE

„Współpraca przemysłowa w dziedzinie obronności”

W dniach 14-16 lipca 2015 r. Instytut we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej zorganizował Seminarium Polsko-Ukraińskie „Współpraca przemysłowa w dziedzinie obronności”. W zdarzeniu udział wzięli polscy i ukraińscy przedstawiciele instytucji państwowych, naukowych oraz przemysłu zbrojeniowego. Podczas seminarium prezentowano problematykę i możliwości techniczne w zakresie współpracy przemysłowej i naukowej oraz zaprezentowano elementy infrastruktury badawczej WITU. Seminarium miało charakter naukowo-techniczny.