Ćwiczebne alarmy na terenie bazy badaczej WITU w Zielonce

W dniu 12 maja 2015 r. na terenie bazy badawczej WITU w Zielonce wykonano ćwiczebne alarmy pożarowe. Według opracowanego scenariusza symulowano wybuch pożaru na poligonie Instytutu. W momencie zaangażowania dostępnych sił i środków w akcję gaszenia ogłoszono drugi, równoległy alarm symulujący powstanie kolejnego pożaru w jednym z budynków Instytutu.
Podczas ćwiczeń sprawdzano gotowość operacyjną, umiejętności oraz zasady współdziałania osób funkcyjnych i instytucji odpowiedzialnych za organizację akcji ratowniczo-gaśniczej i ewakuacyjnej. Ocenie podlegała także sprawność działania służby ochronnej w wykonywaniu zadań przewidzianych w planie ochrony przeciwpożarowej jednostek wojskowych. Przeprowadzone ćwiczenia pozwolą zweryfikować i udoskonalić między innymi tryb organizacji i zabezpieczenia logistycznego długotrwałych akcji ratowniczych na terenie WITU.

W ćwiczeniach udział wzieły osoby funkcyjne z ramienia WITU oraz:
 • JRG Wołomin,
 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
  • OSP Dąbrówka,
  • OSP Dzięcioły,
  • OSP Klembów,
  • OSP Kołaków,
  • OSP Miąse,
  • OSP Ossów,
  • OSP Stare Grabie,
  • OSP Tłuszcz,
  • OSP Wołomin,
  • OSP Zielonka,
 • Nadleśnictwo,
 • Wojskowa Straż Pożarna CSŁiI Zegrze.