W dniu 30 czerwca 2014 r. przeszedł na emeryturę
Pan płk w st. sp. dr inż. Leszek Stępień

Pan płk w stanie spoczynku dr inż. Leszek Stępień pełnił służbę wojskową oraz był zatrudniony jako pracownik cywilny w okresie od 01.10.1964r. do 30.06.2014r. W latach 1974 - 1999 r. pełnił zawodową służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, gdzie zajmował w niżej wymienionych latach następujące stanowiska służbowe:

- 1974-1976 - starszy inżynier,
- 1977-1979 - starszy asystent,
- 1979-1985 - kierownik pracowni w Zespole Zakładów Badań Amunicji po Długoletnim Składowaniu,
- 1985-1997 - kierownik Zakładu Badań Środków Bojowych,
- 1997-1999 - zastępca komendanta WITU ds. naukowo-badawczych.

W czasie pełnienia służby wojskowej w Instytucie w dniu 25.04.1985 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych nadany uchwałą Rady Naukowej Wydziału Elektromechanicznego WAT. Z dniem 15.12.1999 r. został przeniesiony do rezerwy.

Od roku 1999 zatrudniony był na stanowisku głównego specjalisty badawczo - technicznego w nieetatowym Zespole Doradców Dyrektora Instytutu. Zasłużył się wieloletnim, kreatywnym wkładem w kształtowanie w zakresie merytorycznym Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Kierował wieloma ważnymi dla Sił Zbrojnych pracami w zakresie eksploatacji środków bojowych.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej został wyróżniony m. in.: