Rada Naukowa VIII kadencji

Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

 

Przewodniczący Rady Naukowej WITU VIII kadencji

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT

 

Zastępca Przewodniczącego ds. naukowych

płk dr hab. inż. Mariusz MAGIER, prof. WITU

 

Zastępca Przewodniczącego ds. organizacyjnych

ppłk dr inż. Zbigniew LEWANDOWSKI

 

 

Członkowie Rady Naukowej:

 

1.          dr inż. Leszek BOGDAN

2.          kmdr Łukasz BOGUSZEWSKI

3.          prof. dr hab. inż. Józef GACEK

4.          mgr inż. Piotr KASPRZAK

5.          płk Robert KUROWSKI

6.          Krzysztof ŁĄCZYŃSKI

7.          gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI

8.          mgr inż. Grzegorz NIEDZIELSKI

9.          dr inż. Marcin NITA

10.       dr inż. Dawid PACEK

11.       dr inż. Zygmunt PANKOWSKI, prof. WITU

12.       płk Janusz PIWKO

13.       płk Dariusz PLUTA

14.       dr inż. Paweł PODGÓRZAK

15.       dr inż. Dorota POWAŁA

16.       prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI

17.       płk Grzegorz SKORUPSKI

18.       dr inż. Wiesław STĘPNIAK

19.       mgr Dariusz SZLAFKA

20.       mgr inż. Ewa SZYMANOWSKA

21.       dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK, prof. WAT

22.       dr hab. inż. Waldemar ŚWIDERSKI, prof. WITU

23.       ppłk dr inż. Janusz WEISS

24.       prof. dr hab. inż. Adam WIŚNIEWSKI

25.       mgr inż. Grzegorz ZASADA