Osiągnięcia

Szeroko zakrojona działalność Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz wyniki prac naukowych, badawczych i projektowych wskazują na pierwszoplanową rolę Instytutu wsród wojskowych i cywilnych jednostek naukowych, realizujących zadania w dziedzinie rozwoju i eksploatacji techniki uzbrojenia. Wymiernym efektem tej pozycji są uzyskane patenty, liczne wyróżnienia i nagrody.

Patenty i wzory użytkowe
Nagrody "DEFENDER":
 • 2015 Nabój 120 mm z pociskiem podkalibrowym APFSDS-T
 • 2014 Nabój z dalekonośnym pociskiem odłamkowo-burzącym do 120 mm moździerza samobieżnego „Rak”
 • 2013 Wielosamolotowy System Imitatorów Celów Powietrznych VERMIN
 • 2011 Kontenerowy magazyn materiałów wybuchowych
 • 2009 Samolotowy imitator środka napadu powietrznego SZOGUN
 • 2007 120 mm nabój z ćwiczebnym pociskiem podkalibrowym do armaty czołgowej
 • 2006 Samobieżny zestaw przeciwlotniczy POPRAD
 • 2006 Kontenerowy system do dekompletacji i przezbrajania amunicji artyleryjskiej
 • 2005 System szkolno - treningowy do broni strzeleckiej ŚNIEŻNIK
 • 2004 125 mm Pocisk Podkalibrowy
 • 2003 98 mm Kasetowy Nabój Moździerzowy
 • 2002 125 mm Ćwiczebny Pocisk Podkalibrowy
 • 2001 Kasety Reaktywne ERAWA-1 i ERAWA-2 III Generacji
 • 2001 Artyleryjska Amunicja Kasetowa
 • 2000 Ruchoma Stacja Kontrolno - Pomiarowa RSKP - GROM
 • 1999 System Kierowania Ogniem TOPAZ
Nagroda GRAND PRIX MSPO'2005 w Kielcach za System szkolno - treningowy
do broni strzeleckiej "ŚNIEŻNIK" - pobierz plik wideo


Wyróżnienia:
 • 2016 - Wyróżnienie specjalne Ministra Obrony Narodowej za DRAGONFLY - bezzałogowy nosiciel głowic bojowych pionowego startu i lądowania
 • 2010 - Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej na XVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach za "Symulator stanowiska strzelca pokładowego śmigłowca"
 • 2008 - Wyróżnienie Specjalne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na XVI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach za "Opancerzenie balistyczne i antywybuchowe samochodu osobowo – terenowego"

Nowe konstrukcje i opracowania:
 • Stacja do pomiaru prędkości pocisków artyleryjskich
 • Armata do oddawania salutów
 • Uzbrojenie wozu bojowego
 • System eksploatacji środków bojowych w czasie pokoju
 • Pistolet WIST-94 i WIST-94L
 • Nadajnik zakłóceń szumowych
 • Urządzenie do zakłócania odbiorników telefonów komórkowych
 • Układy zabezpieczeń do strzelania rakietami na zmniejszonych poligonach
 • Amunicja odłamkowo – burząca (HE) do 120 mm armaty czołgowej
 • Amunicja podkalibrowa typu APFSDS-T do 120 mm armaty czołgowej
 • Amunicja bojowa i ćwiczebna do 125 mm armaty czołgowej
 • Samobieżny zautomatyzowany system rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu uzbrojony w zestawy rakiet przeciwlotniczych GROM
 • Samonaprowadzający się moździerzowy pocisk przeciwpancerny
 • Czołgowa amunicja dymna z rozszerzonym pasmem maskowania w podczerwieni
 • Radar wykrywająco – ostrzegawczy do nadzoru i ochrony obiektów specjalnych
 • System szkolno – treningowy do broni strzeleckiej ŚNIEŻNIK
 • Hełm bojowy wz. 2005
 • Przeciwlotnicza platforma rakietowa POPRAD
 • Kontenerowy system do dekompletacji i przezbrajania amunicji artyleryjskiej
 • Zestaw JOWISZ do termicznej utylizacji amunicji strzeleckiej i elementów amunicji artyleryjskiej
 • System szkolno-treningowy ŚNIEŻNIK 3 do prowadzenia symulowanych strzelań w pomieszczeniach budynków i otoczeniu
 • System Szkolno-trenigowy MINI-ŚNIEŻNIK
 • Samolotowy imitator środka napadu powietrznego SZOGUN
 • Komora semibezechowa EMC
 • Symulator stanowiska strzelca pokładowego śmigłowca
 • Wielosamolotowy System Imitatorów Celów Powietrznych VERMIN
 • System nadzorowania bezpieczeństwa eksploatacji rakiet TURKUS
 • Kompleksowy system symulacji pola walki SPARTAN