Opiniowanie

 

 

Opiniowanie 2:

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1716). 

 

 

Formularz: Wniosek o wydanie opinii - C

 

Formularz: Kwestionariusz przedsiębiorcy - C