Opiniowanie

 

 

Opiniowanie  1:

 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. Nr 19 poz. 193, z późniejszymi zmianami).

 

 

Formularz: Wniosek o wydanie opinii

 

Formularz: Kwestionariusz przedsiębiorcy