I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

SNAJPER 2014

DZIAŁANIA SPECJALNE W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Wśród prowadzących światowej sławy specjalista w dziedzinie balistyki - dr Lyman HAZELTON

W dniach 2-4 czerwca w siedzibie WITU odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego - SNAJPER 2014”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polskich i zagranicznych jednostek specjalnych.


Organizatorzy Konferencji:
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  • Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP
Patronat Honorowy:
  • Komendant Główny Policji - nadinspektor dr Marek DZIAŁOSZYŃSKI
Zakres:

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i opinii na temat roli działań specjalnych w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego. Tegoroczne spotkanie poświęcone było roli i zadaniom snajperów w sytuacjach kryzysowych w kraju i za granicą. W szczególności tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  • prognozy i światowe tendencje rozwojowe w zakresie szkolenia i wyposażenia strzelców/snajperów;
  • aktualny stan i potrzeby Sił Zbrojnych, Policji oraz służb specjalnych w zakresie szkolenia i wyposażenia strzelców/snajperów;
  • stan prawny w zakresie użycia strzelców/snajperów w czasie pokoju w Polsce i na świecie;
  • wymiana wiedzy oraz doświadczenia strzelców/snajperów jednostek specjalnych.

Towarzyszące konferencji warsztaty poprowadził światowej sławy eksperta w dziedzinie balistyki dr Lyman Hazelton z USA.