W dniach 11 – 14 czerwca 2013r. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance odbyła się, pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej, XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna na temat: „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” – UZBROJENIE’2013. Konferencja została zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia wspólnie z  Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, przy współudziale Zakładów Mechanicznych TARNÓW S. A., Bumar Amunicja S. A.
i Bumar PCO S. A.

Głównym celem konferencji była prezentacja dorobku naukowego i myśli technicznej krajowego zaplecza naukowo-badawczego w zakresie uzbrojenia i bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnej techniki wojskowej, a także konsolidacja środowisk wojskowych, naukowych i przemysłowych.

W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników. Byli to przedstawiciele SG WP, MON, dowództw wojsk, wojskowych i cywilnych instytucji badawczych i wyższych uczelni, a także przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłu obronnego. Podczas sesji inauguracyjnej głos zabrali: w imieniu Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji - gen. bryg. Stanisław Butlak, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON gen. dyw. pilot dr Leszek Cwojdziński, przedstawiciel Europejskiej Agencji Obrony EDA pan Vassilis Tsiamis oraz przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski.

Podczas dziesięciu sesji plenarnych i sesji posterowej zaprezentowano 62 referaty. Ich tematyka dotyczyła głównie następujących zagadnień: możliwości badawcze zaplecza naukowo – badawczego, modernizacja i eksploatacja sprzętu uzbrojenia, nowoczesne indywidualne wyposażenie żołnierza, najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie sprzętu uzbrojenia i jego eksploatacja, balistyka zewnętrzna i końcowa, badania i eksploatacja środków bojowych, osłony balistyczne i antywybuchowe pojazdów, inżynieria materiałowa.

Podczas konferencji odbył się konkurs dla młodych pracowników nauki na najlepszy referat, o nagrodę Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Komisja Konkursowa przyznała:

I   miejsce -  panu mgr. inż. Marcinowi Cegle z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia za autorstwo referatu nt.: Composite deformable armor systems based on small–size ceramics resistant to 5,7x28mm SS 190 projectiles for personal and vehicle armor applications,

II  miejsce -  pani  mgr inż. Marcie Czyżewskiej z Wojskowej Akademii Technicznej za współautorstwo referatu nt.: Modeling of phenomena of intermediate ballistics using program FLUENT,

III miejsce ex aequo:

– pani mgr inż. Katarzynie Cieślak z Politechniki Warszawskiej za współautorstwo referatu nt.: Combustion of modified single-based propellant in ammunition   12,7 x 99 mm with projectile M33 BALL,

– panu mgr. inż. Pawłowi Żochowskiemu z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia za współautorstwo referatu nt.:Add-On Passive Armour for Light Armoured Vehicles Protection.

Ponadto Komisja przyznała IV miejsce ex aequo:

- panu mgr. inż. Kamilowi Futymie z Politechniki Warszawskiej za współautorstwo referatu nt.: Analiza wpływu efektu dennego na własności aerodynamiczne pocisku artyleryjskiego,

- pani mgr inż. Angelice Zygmunt z Politechniki Warszawskiej za współautorstwo referatu nt.: Sieciowanie warstwy palnej prochów jednobazowych ,

- panu mgr. Adamowi Gawronowi z Wojskowej Akademii Technicznej za współautorstwo referatu nt.: Wyniki wstępnych badań użytkowych karabinka podstawowego MSBS-5,56, 

- panu mgr. inż. Dawidowi Packowi z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia za współautorstwo referatu nt.: Experimental Research and Numerical Analysis of 9 mm Parabellum Projectile Penetration of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Layers.

 

 

 

DSC_0503

 

Laureaci konkursu i członkowie komisji konkursowej