W dniach 17-20 września 2018 roku, w hotelu Windsor w Jachrance odbyła się
XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa.

W roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 oraz 100-lecia Utworzenia Służby Uzbrojenia Wojska Polskiego.

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PAN

ANDRZEJ DUDA

Celem Konferencji jest przedstawienie oryginalnych, dotychczas nieprezentowanych prac, zawierających dorobek naukowy i myśl techniczną w zakresie zagadnień technicznych uzbrojenia i bezpieczeństwa oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami.

TEMATYKA KONFERENCJI

·         techniczna modernizacja Sił Zbrojnych RP

·         uzbrojenie i wyposażenie żołnierza XXI w.

·         systemy broni lufowej i rakietowej oraz środki bojowe

·         wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów

·         systemy dowodzenia i kierowania ogniem

·         balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa

·         fizyka wybuchu i nowoczesne materiały wysokoenergetyczne

·         uzbrojenie oraz technika lądowa, lotnicza i morska

·         bezzałogowe obiekty precyzyjnego rażenia

·         techniczne środki przeciw terrorystyczne

·         bezpieczeństwo osób i infrastruktury

·         kształcenie i szkolenie personelu technicznego dla Sił Zbrojnych RP

szczegóły

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://mku2018.syskonf.pl/?lang=pl