RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

płk dr inż. Karol DYMANOWSKI

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK prof. WAT

Dyrektor ITU Wydziału Mechaniki i Lotnictwa WAT

 

 

CZŁONKOWIE RADY

 

płk dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN

Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

płk dr inż. Jacek BORKOWSKI

Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

gen. bryg. Stanisław BUTLAK

Ministerstwo Obrony Narodowej

prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

prof. dr hab. inż. Józef GACEK

ITU Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowa Akademia Techniczna

płk prof. Borislav GENOV

Instytut Obrony, Bułgaria

gen. bryg. Mirosław JEMIELNIAK

Szef Zarządu Wojsk Lotniczych

dr hab. inż. Stanisław KACHEL prof. WAT

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa  Wojskowej Akademii Technicznej

dr inż. Łukasz KOMENDERA

Członek Zarządu Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.

gen. bryg. dr Jarosław KRASZEWSKI

Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

prof. dr hab. Andrzej KSIĄŻCZAK

Politechnika Warszawska

płk Robert KUROWSKI

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojsk. MON

gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

ppłk dr hab. inż. Mariusz MAGIER prof. WITU

Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

dr hab. inż. Paweł MAKSIMOWSKI

Politechnika Warszawska

gen. bryg. prof. Zygmunt MIERCZYK

Wojskowa Akademia Techniczna

kadm. Mirosław MORDEL

Inspektor Marynarki Wojennej

prof. dr hab. inż. Aleksander M. NAWRAT

Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Grzegorz NIEDZIELSKI

Prezes Zarządu DEZAMET S.A.

prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

prof. Doru SAFTA

Wojskowa Akademia Techniczna, Rumunia

Mariusz KOLANKOWSKI

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny MESKO S.A

dr hab. inż. Waldemar ŚWIDERSKI prof. WITU

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowa Akademia Techniczna

prof. Svatopluk ZEMAN

Uniwersytet w Pardubicach, Czechy