XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO

–TECHNICZNA UZBROJENIE’ 2017
Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY

dr inż. Eugeniusz Milewski

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

płk dr hab.inż. Jacek Janiszewski prof. WAT

 

CZŁONKOWIE

mgr inż. Jacek Bożejko (WAT)

mgr inż. Piotr Fonrobert (WITU)

ppłk dr inż. Jacek Kijewski (WAT)

mgr inż. Paweł Kodzis (WITU)

mgr Aldona Przybylska-Lemieszczuk (WITU)

dr inż. Andrzej Seń (WITU)

mgr Karolina Stachowicz-Lada (WITU)
mgr Ewa Szymanowska (WITU)

 

 

 

 KONTAKT

 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Wyszyńskiego 7, 05-220 ZIELONKA

tel. (+48 22) 76 14 497

fax: (+48 22) 76 14 445

e-mail: konferencjauzbrojenie@witu.mil.pl