KALENDARZ KONFERENCJI – WAŻNE TERMINY

 

  do 28 kwietnia 2017 r. – nadesłanie  pełnych tekstów referatów

  do 19 maja 2017 r. – informacja o kwalifikacji referatu /na stronie internetowej konferencji/

  do 22 maja 2017 r. – nadesłanie kart zgłoszenia 

  do 26 maja 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

  do 2 czerwca 2017 r. – umieszczenie szczegółowego programu konferencji na  stronie internetowej