XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA 2016
Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa

     W dniach 19-22.09.2016 r., w mazurskim zamku Ryn, odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa”, której otwarcia dokonali: dr hab. inż. Stanisław Kachela, dziekan z Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT oraz płk dr inż. Jacek Borkowski Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, który także wygłosił wykład inauguracyjny.

     Patronat honorowy nad Konferencją objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Bartosz Kownacki.

     W jej obradach udział wzięli: dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn oraz ponad 230 uczestników z 10 państw: Algierii, Czech, Danii, Egiptu, Litwy, Rumunii, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Polski.

     Dorobkiem konferencji są, między innymi, 103 referaty wygłoszone na 11 sesjach plenarnych, oraz wielogodzinne dyskusje na sesji plakatowej.

     Pracownicy Instytutu, Paweł Żochowski oraz Paweł Podgórzak z referatem „Analiza numeryczna efektywności siatkowych systemów ochrony pojazdów przed pociskami z głowicą kumulacyjną” zajęli I miejsce w konkursie im. Kazimierza Siemienowicza na najlepszą publikację konferencyjną, dla autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

     Nagrodę Redaktora Naczelnego Magazynu „Wojsko i Technika” za najciekawszą prezentację podczas sesji plakatowej, otrzymali dr inż. Dorota Powała, dr inż. Andrzej Orzechowski, mgr inż. Piotr Prasuła oraz płk. dr inż. Jacek Borkowski za prezentację „Małowrażliwe, termobaryczne materiały wybuchowe”.