KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA SYMULATORY ‘2016
„Symulatory i trenażery broni w szkoleniu Sił Zbrojnych -
nowoczesność technologii i kierunki rozwoju”

 

OTWARCIE LABORATORIUM SYMULATORÓW WITU
Konferencja Symulatory‘2016, której pierwsza edycja odbyła się 23.02.2016 r. organizowana jest wspólnie przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, stanowiła inaugurację obchodów 90-lecia rozpoczęcia działalności naukowo-badawczej w Zielonce, kontynuowanej obecnie przez WITU.

 

Celem konferencji była prezentacja myśli technicznej, dotychczasowego dorobku i planów rozwoju w zakresie systemów symulacji systemów uzbrojenia i trenażerów oraz planów ich wykorzystania przez obecnych i przyszłych użytkowników, dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnej techniki systemów szkolno-treningowych.

Tematyka konferencji:Zorganizowanie konferencji w nowopowstałym Laboratorium Symulatorów w WITU umożliwiło przeprowadzenie praktycznego pokazu funkcjonowania symulatorów broni Śnieżnik i trenażera CQC. Wewnątrz nowego budynku poza halą symulatorów, znajdują się między innymi wielokierunkowa strzelnica kryta i pomieszczenia laboratoryjne związane z rozwijaniem nowoczesnych technologii szkoleniowych dla wojska.
Nowy obiekt jest jednym z elementów składowych planu rozwoju infrastruktury badawczo-szkoleniowej WITU. W najbliższych latach Instytut planuje zakończyć szereg kolejnych inwestycji: