II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
DZIAŁANIA SPECJALNE W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

SNAJPER 2015

WITU w Zielonce oraz Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP zorganizowało międzynarodową konferencję skierowaną do czynnych żołnierzy, operatorów i funkcjonariuszy służb specjalnych, a w szczególności strzelców wyborowych, snajperów. Głównym celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i rozwiązań technologicznych mających wpływ na prowadzenie współczesnych działań specjalnych. Na program konferencji składały się panele naukowe, których autorami byli eksperci z Polski, krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. Podczas konferencji odbywały się także zajęcia praktyczne, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami stosowanymi podczas działań specjalnych. Bardzo ważnym i unikalnym elementem konferencji była możliwość wymiany poglądów i doświadczeń jej uczestników.