REFERATY

 

Referaty w języku polskim lub angielskim powinny być zredagowane za pomocą edytora tekstu MS WORD (z rozszerzeniem doc, docx) zgodnie z załączoną instrukcją dla autorów. Referaty w wersji elektronicznej należy przesłać pod adresem Komitetu Organizacyjnego: oniw@witu.mil.pl  . Zespół recenzentów dokona kwalifikacji referatów do wygłoszenia (przewidywany czas na prezentację ok. 15 min.) lub na sesję plakatową. Informacja o kwalifikacji referatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konferencji – Status referatów. Materiały zostaną zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym w formie streszczeń i na nośniku elektronicznym w formie pełnotekstowej.

Uczestnicy mogą niezależnie zgłaszać referaty do publikacji w biuletynie naukowym WITU – Problemy Techniki Uzbrojenia (3 pkt. MNiSW). Kontakt do redakcji PTU, tryb zgłaszania, zasady recenzowania i publikacji dostępne są na stronie WITU w zakładce Biuletyn Naukowy.

 

 

PLAKATY

 

Plakaty w języku polskim i/lub angielskim powinny posiadać wymiary:

                                                                                     max. wys. 200 cm;  max. Szer. 100 cm.

Plakaty powinny być komunikatywne dla gości zagranicznych.