XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA UZBROJENIE’ 2015
Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia

oraz

VIII SYMPOZJUM SZEFOSTWA SŁUŻBY UZBROJENIA I ELEKTRONIKI INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

8 - 11 czerwca 2015

Warszawianka Centrum Kongresowe Hotel Wellness & SPA
Jachranka k. Serocka

Konferencja UZBROJENIE’ 2015 i VIII Sympozjum organizowane są wspólnie przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, przy współudziale Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Zakładów Mechanicznych TARNÓW S.A. oraz MESKO S.A., PCO S.A. i ENVIBRA Sp.z o.o.

Konferencja odbywać się będzie pod patronatem honorowym

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Czesława Mroczka
oraz
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Celem konferencji będzie szeroka prezentacja dorobku naukowego i myśli technicznej krajowego zaplecza naukowo-badawczego w zakresie systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnej techniki wojskowej, a także konsolidacja środowisk wojskowych, naukowych i przemysłowych.

Tematyka konferencji:


Rada naukowo - programowa
Program konferencji
Miejsce konferencji
Informacje organizacyjne, kalendarz konferencji
Referaty, plakaty
Formularz zgłoszeniowy
Konkurs
Komitet organizacyjny, kontakt
Status referatów