KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodniczący: Eugeniusz MILEWSKI (WITU)

Zastępca przewodniczącego: Ryszard WOŹNIAK (WAT)

WITU:

Piotr FONROBERT

Ewa SZYMANOWSKA

Witalis PAWŁOWSKI

Piotr KOTOWODA

Danuta RADZISZEWSKA

Agnieszka IGNACIUK

Adrian SZKLARSKI

Piotr SMAGOWSKI

WAT:

Zbigniew LECIEJEWSKI

Jacek BOŻEJKO

Jacek KIJEWSKI

SSUiE:

płk Zenon ZAKRZEWSKI

płk Andrzej GIBASIEWICZ

ppłk Jacek CHEDA

 

 

KONTAKT

 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Wyszyńskiego 7, 05-220 ZIELONKA

tel. (22) 76 14 627,   (22) 76 14 419,  (22) 7614647

fax: (22) 76 14 445

e-mail: oniw@witu.mil.pl