INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji będzie:

    nadesłanie na adres Komitetu Organizacyjnego wypełnionej Karty Zgłoszenia

    wniesienie w wymaganym terminie opłaty konferencyjnej w następującej wysokości:

2300 zł (zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym)

1900 zł (zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym)

1600 złopłata za osobę towarzyszącą (zakwaterowanie wspólnie z osobą zgłaszającą)

 

W ramach opłaty organizatorzy zapewnią zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, materiały konferencyjne, udział w obradach i imprezach towarzyszących. Osoby towarzyszące nie otrzymają materiałów konferencyjnych. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji  po dniu 22.05.2015 r. wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Bank PEKAO S.A.

68 1240 6003 1111 0000 4947 4198

 

z dopiskiem UZBROJENIE’ 2015

 


KALENDARZ KONFERENCJI – WAŻNE TERMINY

 

  do 3 kwietnia 2015 r. – nadesłanie kart zgłoszenia i pełnych tekstów referatów

  do 8 maja 2015 r. – informacja o kwalifikacji referatu /na stronie internetowej konferencji/

  do 15 maja 2015 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

  do 22 maja 2015 r. – rozesłanie programu konferencji