Recenzenci w 2016 r. / Reviewers in 2016

 

1.    dr inż. Jan Bagrowski

2.    dr. hab. inż. Leszek Baranowski

3.    dr inż. Piotr Brzozowski

4.    dr. inż. Michał Ceremuga

5.    prof. dr hab. inż. Jan Figurski

6.    dr inż. Bogdan Florczak

7.    mgr inż. Piotr Fonrobert

8.    dr inż. Rafał Gralak

9.    mgr inż. Sławomir Gryka

10.     dr inż. Maciej Gucma

11.     mgr inż. Wiesław Habaj

12.     dr inż. Michał Hilczer

13.     mgr. inż. Paweł Hłosta

14.     mgr inż. Witold Jagiełło

15.     dr inż. Roman Jóźwik

16.     dr inż. Józef  Kaczmarzyk

17.     dr inż. Jan Maria Kowalski

18.     inż. Michał Kuc

19.     mgr inż. Przemysław Lewandowski

20.     mgr inż. Józef Legieć

21.      dr inż. Zbigniew Łapiński

22.      mgr inż. Janusz Łukaszewicz

23.     dr hab. inż. Mariusz Magier, prof. WITU

24.     mgr Marian Mendel

25.     dr inż. Maciej Miszczak, prof. WITU

26.     dr inż. Eugeniusz Milewski

27.     dr inż. Marcin Nita

28.     mgr inż. Dawid Pacek

29.     dr inż. Zygmunt Pankowski, prof. WITU

30.     dr inż. Paweł Podgórzak

31.     mgr inż. Piotr Ruliński

32.     dr inż. Tomasz Sałaciński

33.     dr inż. Andrzej Seń

34.     dr inż. Tomasz Sosnowski

35.     dr inż. Wiesław Starek

36.     dr inż. Wiesław Stępniak

37.     mgr inż. Ewa Szymanowska

38.     dr hab. inż. Waldemar Świderski, prof. WITU

39.     dr Henryk Terenowski

40.     prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek

41.     prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski

42.     mgr inż. Andrzej Wróblewski

43.     dr inż. Mariusz Zielenkiewicz

44.     prof. dr hab. Roman Zmyślony

45.     mgr inż. Piotr Żochowski

 

 

 

Recenzenci w 2015 r. / Reviewers in 2015

 

1.   dr inż. Dariusz Ampuła

2.   prof. dr hab. inż. Józef Gacek

3.   mgr inż. Sławomir Gryka

4.   mgr inż. Wiesław Habaj

5.   dr inż. Michał Hilczer

6.   mgr Agnieszka Ignaciuk

7.   dr hab. inż. Adam Jackowski, prof. WAT

8.   mgr inż. Witold Jagiełło

9.   dr inż. Roman Jóźwik

10. dr inż. Józef Kaczmarzyk

11. mgr inż. Piotr Kasprzak

12. dr inż. Ryszard Kostrow

13. mgr inż. Jerzy Kowalewski

14. mgr inż. Bogdan Krysiński

15. dr inż. Przemysław Kupidura

16. dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT

17. dr inż. Zbigniew Lewandowski

18. dr inż. Zbigniew Łapiński

19. mgr inż. Janusz Łukaszewicz

20. dr hab. inż. Mariusz Magier, prof. WITU

21. dr inż. Maciej Miszczak

22. dr inż. Marcin Nita

23. dr inż. Paweł Podgórzak

24. mgr inż. Bogusław Rogowski

25. dr inż. Andrzej Seń

26. dr inż. Wiesław Starek

27. dr inż. Lech Szugajew

28. mgr inż. Ewa Szymanowska

29. dr hab. inż. Waldemar Świderski, prof. WITU

30. dr Henryk Terenowski

31. prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski

32. mgr inż. Grzegorz Zasada

33. dr inż. Mariusz Zielenkiewicz

 

 

 

 

Recenzenci w 2014 r. / Reviewers in 2014

 

1. dr inż. Dariusz Ampuła

2. dr inż. Piotr Brzozowski

3. prof. dr hab. inż. Jan Figurski

4. mgr inż. Dariusz Gibalski

5. mgr inż. Sławomir Gryka

6. mgr inż. Wiesław Habaj

7. dr inż. Michał Hilczer

8. dr inż. Roman Jóźwik

9. dr inż. Józef Kaczmarzyk

10.  mgr inż. Marian Mendel

11.  dr inż. Maciej Miszczak

12.  dr inż. Marcin Nita

13.  mgr inż. Jerzy Nowicki

14.  dr inż. Zygmunt Pankowski

15.  dr inż. Wiesław Starek

16.  mgr inż. Ewa Szymanowska

17.  dr hab. inż. Waldemar Świderski, prof. WITU

18.  dr inż. Henryk Terenowski

19.  dr inż. Janusz Weiss

20.  prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski

21.  dr hab. inż. Ryszard Woźniak, prof. WAT

 

 

 

Recenzenci w 2013 r. / Reviewers in 2013

 

1.           dr inż. Dariusz Ampuła  

2.           dr inż. Rafał Bazela    

3.           dr inż. Jacek Borkowski     

4.           dr inż. Piotr Brzozowski     

5.           mgr inż. Andrzej Brzyski        

6.           mgr inż. Magdalena Czerwińska          

7.           prof. dr hab. inż. Jan Figurski               

8.           mgr inż. Marek Futyma        

9.           mgr inż. Aleksandra Górska

10.       mgr inż. Sławomir Gryka        

11.       mgr inż. Wiesław Habaj          

12.       dr inż. Michał Hilczer            

13.       mgr inż. Kazimierz Hipnarowicz

14.       mgr inż. Piotr Kasprzak                   

15.       mgr inż. Jerzy Kowalewski  

16.       mgr inż. Zbigniew Kupidura

17.       dr inż. Mariusz Magier        

18.       mgr inż. Andrzej Marczuk                     

19.       dr inż. Eugeniusz Milewski    

20.       dr inż. Maciej Miszczak       

21.       mgr inż. Jerzy Nowicki             

22.       dr inż. Zygmunt Pankowski 

23.       dr inż. Leszek Stępień         

24.       mgr inż. Ewa Szymanowska   

25.       dr hab. inż. Waldemar Świderski prof. WITU

26.       dr inż. Henryk Terenowski   

27.       prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski      

28.       dr inż. Mariusz Zielenkiewicz