Recenzenci w 2017 r. / Reviewers in 2017

 

1.      dr inż. Jan Bagrowski

2.      dr hab. inż. Leszek Baranowski, prof. WAT

3.      dr inż. Adam Baryłka

4.      mgr inż. Andrzej Brzyski

5.      dr inż. Marcin Cegła

6.      dr inż. Michał Ceremuga

7.      prof. dr hab. inż. Jan Figurski

8.      dr inż. Bogdan Florczak

9.      prof. dr hab. inż. Józef Gacek 

10.  dr inż. Rafał Gralak

11.         mgr inż. Sławomir Gryka

12.         dr inż. Maciej Gucma

13.         mgr inż. Wiesław Habaj

14.         dr inż. Michał Hilczer

15.         mgr inż. Paweł Hłosta

16.         mgr inż. Witold Jagiełło

17.         dr hab. inż. Jacek Janiszewski, prof. WAT

18.         dr inż. Roman Jóźwik

19.         dr inż. Józef  Kaczmarzyk

20.         prof. dr hab. inż. Adam Kawalec

21.         mgr inż. Jerzy Kowalewski

22.         prof. dr hab. inż. Roman Kubacki

23.         mgr inż. Przemysław Lewandowski

24.         mgr inż. Józef Legieć

25.   dr inż. Zbigniew Łapiński

26.         dr hab. inż. Mariusz Magier, prof. WITU

27.         mgr Marian Mendel

28.         mgr inż. Tomasz Merda

29.         dr inż. Maciej Miszczak, prof. WITU

30.         dr inż. Eugeniusz Milewski, prof. WITU

31.         dr inż. Marcin Nita

32.         dr inż. Dawid Pacek

33.         dr inż. Zygmunt Pankowski, prof. WITU

34.         dr inż. Paweł Podgórzak

35.         dr inż. Jan Przanowski

36.         mgr inż. Piotr Ruliński

37.         dr inż. Tomasz Sałaciński

38.         dr inż. Tomasz Sosnowski

39.         dr inż. Wiesław Starek

40.         dr inż. Wiesław Stępniak

41.         mgr inż. Ewa Szymanowska

42.         dr hab. Szymon Mitkow

43.         mgr inż. Włodzimierz  Szuflita

44.         dr hab. inż. Waldemar Świderski, prof. WITU

45.         dr Henryk Terenowski

46.         prof. dr hab. inż. Radosław Trembiński

47.         prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek

48.         mgr inż. Andrzej Wróblewski

49.         mgr inż. Dariusz Wyrostkiewicz

50.         dr inż. Mariusz Zielenkiewicz

51.         prof. dr hab. Roman Zmyślony

52.         dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, prof. WAT

53.         dr inż. Piotr Żochowski