Rada programowa / Program Council

płk dr inż. Rafał BAZELA

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

dr inż. Eugeniusz MILEWSKI

prof. WITU

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

dr hab. inż. Waldemar ŚWIDERSKI

prof. WITU

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

prof. dr hab. inż.

Adam WIŚNIEWSKI

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

 

Rada naukowa / Scientific Council

dr Ernest L. BAKER

Centrum Analiz Informacji nt. Bezpieczeństwa Amunicji NATO, USA

NATO Munitions Safety Information Analysis Center, USA

dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

Military University of Technology

prof. Algimantas FEDARAVIČIUS

Politechnika w Kownie, Litwa

Kaunas University of Technology

prof. dr hab. inż. Józef GACEK

Wojskowa Akademia Techniczna

Military University of Technology

płk prof. Borislav GENOV

Instytut Obrony, Bułgaria

Defence Institute, Bulgaria

prof. dr hab. Andrzej KSIĄŻCZAK

Politechnika Warszawska

Warsaw University of Technology

dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI

prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

Military University of Technology

prof. Peter LISY

Akademia Sił Zbrojnych, Słowacja

Armed Forces Academy, Slovakia

prof. dr hab. inż.

Zygmunt MIERCZYK

Wojskowa Akademia Techniczna

Military University of Technology

prof. Momčilo MILINOVIČ

Uniwersytet w Belgradzie, Serbia

University of Belgrade, Serbia

prof. dr hab. inż.

Jerzy MODRZEWSKI

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Military Institute of Armament Technology

prof. Doru SAFTA

Techniczna Akademia Wojskowa, Bukareszt, Rumunia

Technical Military Academy, Bucharest, Romania

prof. Vladimir VAVILOV

Politechnika w Tomsku, Rosja

Tomsk University of Technology, Russia

prof. Svatopluk ZEMAN

Uniwersytet w Pardubicach, Czechy

Pardubice University of Technology, Czech Republic