Komitet redakcyjny / Editorial Team

Redaktor naczelny:

Editor-in-Chief:

dr inż. Eugeniusz MILEWSKI, prof. WITU tel.: (22) 761 44 23

Sekretarz redakcji:

Team Secretary:

dr inż. Michał HILCZER tel.: (22) 761 46 94

 

Redaktorzy:

Editors:

 

Redaktor językowy wersji angielskiej:

Linguistic Editor of English Version:

mgr inż. Ewa SZYMANOWSKA tel.: (22) 761 46 27

mgr inż. Witalis PAWŁOWSKI tel.: (22) 761 46 90

 

 

mgr inż. Władysław WOJCIECHOWSKI

Redaktor statystyczny:

Statistical Editor:

dr Henryk TERENOWSKI

Redaktorzy tematyczni:

Subject Editors:

dr inż. Rafał BAZELA

systemy zapalnikowe / fuse and igniter systems

 

dr inż. Jacek BORKOWSKI

materiały wybuchowe, eksploatacja środków bojowych

explosive materials, use of ordnance

 

prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI

logistyka / logistics

 

dr inż. Zbigniew LEWANDOWSKI

systemy rakietowo-radiolokacyjne / radar and missile systems

 

dr hab. inż. Mariusz MAGIER, prof. WITU

uzbrojenie artyleryjskie / artillery systems 

 

dr inż. Wiesław STĘPNIAK

uzbrojenie strzeleckie / small arms

 

prof. dr hab. inż. Adam WIŚNIEWSKI

inżynieria materiałowa / material engineering

 

mgr inż. Grzegorz ZASADA

uzbrojenie rakietowe / missiles

 

Adres redakcji:

 

 

 

 

Address of Editorial Team:

 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

tel. (22) 7614690, (22) 7614627, fax: (22) 761 44 45

e-mail: oniw@witu.mil.pl, pawlowskiw@witu.mil.pl

 

Military Institute of Armament Technology

7 Wyszynski St.,

05-220 Zielonka, Poland

 

Wydawca:

Publisher:

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka,

e-mail: oniw@witu.mil.pl