Biuletyn naukowy PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA -  Nr ISSN 1230-3801

jest wydawany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia od 1960 roku. Biuletyn PTU stanowi forum do prezentacji oryginalnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących uzbrojenia w dziedzinach nauk technicznych takich, jak: budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechanika, automatyka, robotyka, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technika nawigacji oraz wybrane zagadnienia z nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych. Tematyka czasopisma dotyczy uzbrojenia w szerokim aspekcie zagadnień naukowych, technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych w następującym zakresie techniki wojskowej:

        uzbrojenie artyleryjskie,

        uzbrojenie strzeleckie,

        uzbrojenie rakietowe,

        systemy rakietowo – radiolokacyjne,

        środki bojowe,

        inżynieria materiałowa,

        badania dynamiczne sprzętu uzbrojenia,

        systemy szkolno – treningowe sprzętu uzbrojenia,

        systemy dowodzenia,

        eksploatacja sprzętu uzbrojenia,

        modelowanie procesów organizacyjno – techniczno – logistycznych,

        sterowanie jakością zasobów uzbrojenia i środków bojowych,

        zagadnienia bezpieczeństwa infrastruktury oraz obrony i ochrony  antyterrorystycznej.

 

Biuletyn naukowy Problemy Techniki Uzbrojenia jest indeksowany w Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech  (http://baztech.icm.edu.pl).

 

Rys historyczny

Rada Programowa

Komitet redakcyjny

Instrukcja dla autorów

Procedura recenzowania

Formularz recenzencki

Recenzenci

Zeszyty PTU


Spisy treści: